Zákazky s nízkou hodnotou 2018

Aktualizácia 9.11.2018

Zákazka  

Dátum zverejnenia

Lehota na zasielanie ponúk

Na stiahnutie

Osobné motorové vozidlo  na  prepravu  osôb

9.11.2018

16.11.2018

Vyzva_ZsNH_2018_3770

Bezpečnostnotechnické služby. Pracovná zdravotná služba.

13.6.2018

22.6.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2934

Rozšírenie lokálnej siete s parametrami CAT6

6.6.2018

12.06.2018  16:00 hod

Vyzva_ZNH_2018_Rozsir_lok_siet

Priloha_1_DoplnPoz

Výkon funkcie zodpovednej osoby

27.4.2018

4.5.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2520

Implementácia GDPR

27.4.2018

4.5.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2519

Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania       

23.4.2018

26.4.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2521