VEK NEMÔŽE BYŤ PREKÁŽKOU PRI POSKYTOVANÍ POMOCI

05.09.2018

Na dnešnej tlačovej konferencii sme spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou upozornili na obmedzujúce podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu alebo motorové vozidlo. Ľudia so zdravotným postihnutím musia totiž na udelenie peňažného príspevku splniť určitý vekový limit. V súčasnosti možno podľa zákona poskytnúť príspevok na osobnú asistenciu „najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku“. Podobne je to aj pri žiadosti o príspevok na kúpu auta. Dolná veková hranica síce v tomto prípade neexistuje, horná je však rovnako stanovená na 65 rokov.

Na problém ma upozornila komisárka, ktorá sa s podnetmi od ľudí so zdravotným postihnutím obrátila na Kanceláriu verejného ochrancu práv. Po preskúmaní jej podnetov som vyhodnotila, že aktuálna právna úprava je diskriminačná a zasahuje do práv osôb so zdravotným postihnutím viesť nezávislý život a plnohodnotne uplatňovať všetky svoje základné práva. Rozhodla som sa preto podať návrh na Ústavný súd SR s požiadavkou o zmenu právnej úpravy a odstránenie diskriminačných podmienok.

V prípade, že Ústavný súd vyhovie návrhu, priznávanie príspevkov nebude do budúcna vekovo obmedzené a ľudia, ktorým boli podľa terajšej úpravy žiadosti zamietnuté, si o ne budú môcť o požiadať znova.
Zobraziť všetky