Vedúci kancelárie podpísal zmluvu o prenájme nových priestorov

05.09.2014

Kancelária verejného ochrancu práv definitívne zmení adresu a presťahuje sa zo súkromnej do štátnej budovy. V piatok, 5. septembra, podpísali zmluvu o prenájme budovy na Gröslingovej ulici v Bratislave vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török a generálny riaditeľ Správy služieb diplomatického zboru Marek Černý. Kancelária ušetríročne približne 40-tisíc eur ročne. Po dvanástich rokoch existencie ústavného orgánu bude mať konečne verejná ochrankyňa práv dôstojné a verejnosti ľahko prístupné sídlo. Zmluvu nájdete v Centrálnom registri zmlúv TU.

 

Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv Marián Török (vpravo) a generálny riaditeľ Správy služieb diplomatického zboru Marek Černý (prvý vľavo) podpísali na 5 rokov zmluvu o prenájme priestorov, v ktorých donedávna sídlilo Zastúpenie Rozvojového fondu OSN (UNDP).


Pred nástupom Jany Dubovcovej do funkcie platila Kancelária prenájom 262-tisíc eur. V súčasnosti platí už len 192-tisíc. V štátnej budove zaplatí už len takmer polovicu pôvodnej sumy komerčného nájmu - 152-tisíc eur. Kancelária plánuje ušetrené peniaze využiť na rozšírenie činností verejnej ochrankyne práv, ktorú doteraz obmedzoval podstatným spôsobom nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte.

Zmena sídla je finančne výhodná aj pre Slovenskú republiku. Peniaze za nájom, ktoré Kancelária bude hradiť štátnej akciovej firme, sa vrátia štátu cez vyplácané dividendy. Po vzájomnej dohode sa úrad presťahuje do nových priestorov v priebehu marca 2015.
Zobraziť všetky