Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv v relácii STV FOKUS–právo k problematike konania súdov

03.10.2008

V piatok 3. októbra 2008 bola vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťkou publicistickej relácie Slovenskej televízie FOKUS-právo. Relácia, vysielaná v čase od 18.00 hod. do 18.30 hod., bola venovaná  konaniu súdov. Vedúca kancelárie priblížila divákom pôsobnosť verejného ochrancu práv vo vzťahu k súdom, objasnila, v ktorých prípadoch verejný ochranca práv občanom účinne pomáha a aké má skúsenosti s predsedami a podpredsedami súdov ako orgánmi riadenia a správy súdov pri uplatňovaní práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v súdnom konaní.
Zobraziť všetky