Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na prijatí námestníka podpredsedu vlády Českej republiky a ministra spravodlivosti Ivo Hartmanna

24.03.2006

V dňoch 23. - 24. marca 2006 bol na pracovnej návšteve Bratislavy námestník podpredsedu vlády Českej republiky a ministra spravodlivosti Ivo Hartmann. Na prijatí generálnou riaditeľkou sekcie ľudských práv a menšín Úradu vlády Slovenskej republiky sa zúčastnila aj vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv. Hlavnými témami stretnutia boli pôsobnosť orgánov Slovenskej republiky v oblasti ľudských práv, výmena informácií o stanoviskách k zriadeniu Agentúry Európskej únie pre základné práva a antidiskriminačná legislatíva a jej aplikácia.
Zobraziť všetky