Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári k problematike korupcie

26.03.2008

Dňa 26. marca 2008 vystúpila vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári, realizovanom v rámci projektu technickej spolupráce Centru právnej pomoci pre poskytovanie právnej pomoci v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie. Šlo o štvrté pokračovanie seminárov. Prvé dva semináre sa konali v dňoch 31. januára 2008 a 7. februára 2008 v Banskej Bystrici, tretí dňa 28.  februára 2008 V Tepličke nad Váhom pri Žiline. Aktuálny štvrtý seminár sa konal v Pezinku.
Zobraziť všetky