Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári k problematike korupcie

28.02.2008

Dňa 28. februára 2008 vystúpila vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na seminári, realizovanom v rámci projektu technickej spolupráce Centru právnej pomoci pre poskytovanie právnej pomoci v prípadoch preukazujúcich korupčné správanie. Šlo o tretie pokračovanie seminárov. Prvé dva semináre sa konali v dňoch 31. januára 2008 a 7. februára 2008 v Banskej Bystrici. Aktuálny tretí seminár sa konal v Tepličke nad Váhom pri Žiline.
Zobraziť všetky