Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii „Násilie proti deťom“

18.10.2007

V dňoch 18. – 19. októbra 2007 sa vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila konferencie „Násilie proti deťom“, organizovanej organizáciou UNICEF Slovensko. Konferencia, ktorej cieľom bolo prispieť k nastoleniu kultúry nenásilia a formulovaniu podnetov pre štátnu politiku voči deťom a tvorbu Akčného plánu pre deti, sa konala v hoteli Bôrik.
Zobraziť všetky