Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na konferencii Dohovor o právach dieťaťa dvadsaťročný

20.10.2009

V utorok 20. októbra 2009 sa vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnila konferencie organizácie UNICEF Slovensko a Slovenského národného strediska pre ľudské práva, konanej pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa pod názvom Dohovor o právach dieťaťa dvadsaťročný. V rámci konferencie, venovanej stavu implementácie tohto dohovoru v podmienkach Slovenskej republiky vystúpila s príspevkom venovaným činnosti verejného ochrancu práv vo vzťahu k právam dieťaťa.
Zobraziť všetky