Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na besede so študentmi k téme demokracie

16.09.2009

V rámci spolupráce Kancelárie verejného ochrancu práv s organizáciou Civitas Europa sa dňa 16. septembra 2009 uskutočnila v priestoroch UNESCO v Bratislave prednáška pre študentov stredných škôl na tému demokracie. Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv ako jedna z prednášajúcich priblíži la študentom princípy ochrany a dodržiavania základných práv a slobôd v demokratickom a právnom štáte, ako aj praktické poznatky verejného ochrancu práv z tejto oblasti.
Zobraziť všetky