Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na besede so študentmi Gymnázia L. Novomeského v Bratislave

18.11.2008

Dňa 18. novembra 2008 sa vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv stretla so študentmi Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. Hlavnou témou besedy bola problematika ochrany základných práv a slobôd, osobitne práv detí, ako aj priblíženie cieľov projektu zriadenia siete detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv, detských ombudsmanov. V rámci podujatia boli vyhlásené aj výsledky voľby detského ombudsmana tejto školy a odovzdaná pozvánka na prvé stretnutie detských ombudsmanov, ktoré sa bude konať dňa 10. decembra 2008 v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv na Nevädzovej 5 v Bratislave.
Zobraziť všetky