Vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv na besede s poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

19.11.2008

Dňa 19. novembra 2008 sa v spolupráci so združením študentov práva ELSA Banská Bystrica uskutočnila na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela beseda vedúcej Kancelárie verejného ochrancu práv so študentmi práva. Hlavnou témou stretnutia bolo postavenie verejného ochrancu práv v právnom poriadku Slovenskej republiky, ochrana a dodržiavanie základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy na Slovensku, ako aj praktické poznatky verejného ochrancu práv z danej oblasti. V rámci diskusie sa študenti zaujímali najmä o praktické skúsenosti verejného ochrancu práv, získané z preskúmavania podnetoch fyzických osôb a právnických osôb, ale aj o možnosti odbornej stáže v Kancelárii verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky