Večer výnimočných osobností, ktorým práva druhých nie sú ľahostajné

08.12.2016

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Verejná ochrankyňa práv rovnako, ako aj minulý rok, aj tentokrát vyjadrila svoju vďaku osobnostiam a inštitúciám, ktoré prijali hodnoty základných ľudských práv a slobôd, žijú podľa nich, a aktívne sa podieľajú na ich ochrane.

Verejná ochrankyňa práv vyjadrila vďaku manželom Márii a Ivanovi Leitmanovcom, ktorí už takmer dvadsať rokov vedú občianske združenie Náruč, ktoré poskytuje kvalifikovanú pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Za systematickú a dlhodobú pomoc obetiam fyzického a sexuálneho násilia, ktorou Leitmanovci v mnohom suplujú úlohu štátu, a za vytvorenie bezpečného útočiska pre týrané a zneužívané deti im patrí jej vďaka.

Svoju vďaku vyjadrila aj Romanovi Polákovi a Činohre Slovenského národného divadla, ktorá benefičným koncertom podporila umelcov Bábkového divadla Na rázcestí z Banskej Bystrice, mieri do škôl s projektom „Divadlo proti extrémizmu“, ktorým chce Činohra SND zamerať pozornosť mladého diváka na ľudskosť, humanizmus, demokraciu a toleranciu a vytvára slobodný priestor, pre tvorbu a formovanie mienky v prospech základných práv a slobôd.Michalovi Hvoreckému poďakovala Jana Dubovcová za to, že pozíciu čítaného a obľúbeného autora využíva na to, aby verejne poukazoval na prešľapy politických a kultúrnych elít a vyvolával diskusiu o prípadoch arogancie a nespravodlivosti namierených proti menšinám. Michal Hvorecký sa dlhodobo venuje diskusiám s mladými o hrozbách extrémizmu, aktívne podporuje práva LGBTI komunity a zapája sa a propaguje projekty podporujúce utečencov.Ekonomickej univerzite patrí vďaka  za aktívnu účasť v edukačno-podpornom programe „Aj ty máš šancu“ Centra pre výskum etnicity a kultúry, vďaka ktorému majú študenti z marginalizovaných komunít možnosť získať kvalitné vzdelanie.Michalovi Kaščákovi patrí poďakovanie Verejnej ochranykne práv za to, že vždy stojí na strane slabších, a že organizáciou podujatí na podporu Hedvigy Žákovej-Malinovej, Mareka Kalužu z Vrbového alebo zbitých obyvateľov v Moldave nad Bodvou pripomína potrebu chrániť práva každého jedného človeka bez rozdielu.Filmárom a propagátorom ochrany prírody Erikovi Balážovi a Karolovi Kaliskému patrí poďakovanie Verejnej ochrankyne práv za ich unikátnu filmovú tvorbu, ktorou rozširujú povedomie o prírodných bohatstvách Slovenska a približujú tak verejnosti tému ochrany prírody.

Lauráti minuloročného poďakovania z Výzvy k ľudskosti posunuli pamätné srdcia ďalším dobrovoľníkom, iniciatívam a organizáciám, ktoré prejavili ľudskosť voči utečencom u a zahájili tak milú tradíciu „putovného srdca“. Chceli sme, aby všetci, ktorým sa putovné srdce dostalo do rúk, mali malú pripomienku ako symbol našej vďaky za ich iniciatívu na pomoc utečencom. Klientky z Domova sociálnych služieb v Rohove preto vyrobili pre všetkých, malé srdiečka na pamiatku, ktoré sme týmto osobnostiam odovzdali.

Do posunkovej reči celý večer tlmočila Agáta Čermáková, za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Za poskytnutie priestorov ďakujeme Nadácia Zastavme korupciu.

FOTO: AMKO Photography - Adam Kováč
Zobraziť všetky