VEĽVYSLANCI A VEĽVYSLANKYNE SA ZAUJÍMALI O MOJU VÝROČNÚ SPRÁVU

24.06.2021

Aj tento rok som moju správu o činnosti za rok 2020, ktorú parlament opäť nevzal na vedomie, odprezentovala veľvyslancom a veľvyslankyniam. Včera si moje najzásadnejšie zistenia v online formáte vypočuli zástupcovia a zástupkyne veľvyslanectiev 10 krajín, medzi nimi napríklad Kanady, Írska či Turecka.

Informovala som ich o závažných zásahov do ľudských práv, najmä o tých, ktoré štát vykonal počas pandémie.

Spomenula som napríklad pôrodnú starostlivosť a nemožnosť mať sprevádzajúcu osobu pri pôrode (predovšetkým v prvej vlne) či separáciu novonarodených detí od matiek.

Poukázala som taktiež na plošné uzatváranie marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sme v druhej vlne pandémie realizovali ako jediná krajina Európskej únie.

Vysvetlila som, prečo som v prvej vlne pandémie žiadala o prehodnotenie systému povinnej štátnej karantény, a to predovšetkým pre nedodržiavanie ľudskoprávnych štandardov i ohrozovanie ľudí, ktorí neboli pozitívne testovaní na COVID-19, no boli vystavení hrozbe nákazy. Poukázala som však aj na problematickosť faktúr.

V rámci prezentácie som okrem toho upozornila aj na výrazné zásahy do práv detí a mladých ľudí na vzdelanie, ktoré sa obzvlášť dotklo detí z marginalizovaných komunít, sociálne slabších skupín či detí so zdravotným postihnutím.

Ak sa chcete dozvedieť viac o mojej činnosti za minulý rok, čítajte výročnú správu.

Na obrázku môže byť 1 osoba
Zobraziť všetky