VÝŠKA A PRÍSTUP K MATERSKÉMU MAJÚ BYŤ ROVNAKÉ BEZ OHĽADU NA POVOLANIE

06.11.2020

Výška materského pre hasičov, hasičky, policajtov, policajtky, príslušníkov a príslušníčok ZVJS či vojakov a vojačky je nižšia ako v prípade rovnako alebo podobne zarábajúcich zamestnancov a zamestnankýň iných povolaní. S týmto zistením som sa obrátila na ministra vnútra v marci tohto roka a žiadala som ho o nápravu. Keďže môj návrh na odstránenie nerovnakého prístupu zmenou právnej úpravy neakceptoval, rozhodla som sa obrátiť sa na Ústavný súd Slovenskej republiky.

Považujem za neprípustné, aby štát k jednej skupine ľudí pristupoval bez riadneho zdôvodnenia odlišne a v dôsledku takéhoto konania jej negarantoval dostatočné sociálne zabezpečenie. Som presvedčená, že práve odstraňovaním diskriminačných podmienok zo zákona môžeme urobiť krok k reálnej podpore rodinnej politiky. Vzhľadom na nesúhlasný postoj ministerstva som sa rozhodla podať návrh na Ústavný súd.

Viac v tlačovej správe.

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „Vyška a prístup k materskému majú byt rovnaké beź ohl'adu na povolanie Verejná ochrankyña práv“
Zobraziť všetky