V4 O OCHRANE PRÁV ŽIEN, BUDÚCICH GENERÁCIÍ I NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

22.10.2021

Dnes sa ukončilo trojdňové stretnutie verejných ochrancov a ochrankýň práv Vyšehradskej štvorky, ktoré sa tento rok realizovalo v Maďarsku. Tohtoročnými témami stretnutia s kolegami a kolegyňami z Českej republiky, Maďarska a Poľska boli práva žien, budúcich generácií, národnostných menšín či implementácia Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

V súvislosti s ochranou práv žien sme odprezentovali výsledky nášho prieskumu o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodu a poukázali sme na závažné zistenia o porušovaní práv na ochranu súkromia, informovaný súhlas či napríklad ochranu dôstojnosti.

V časti týkajúcej sa práv budúcich generácií sme sa zamerali na predstavenie výsledkov nášho minuloročného prieskumu o envirozáťažiach. Keďže išlo o alarmujúce zistenia o ohrození veľkého počtu ľudí a životného prostredia na Slovensku, predniesla som ich minulý rok parlamentu vo forme mimoriadnej správy. Vzhľadom na závažnosť záverov z prieskumu som žiadala, aby štát urýchlene prikročil k odstraňovaniu environmentálnych záťaží z minulosti.

Hovorili sme tiež o postavení marginalizovnaých rómskych komunít, problémoch a prístupe štátu k nim. Z našej strany sme spomenuli napríklad policajnú raziu v Moldave nad Bodvou, uzatváranie celých osád počas pandémie, nedostupnosť pitnej vody či sterilizácie prevažne rómskych žien v rozpore s právom.

Všetky témy sa týkali dlhodobo zanedbávaných problémov zo strany štátu, ktoré je však nevyhnutné riešiť systematicky a najmä čo najskôr.
Zobraziť všetky