V ZARIADENIACH PRE SENIOROV PRETRVÁVA INŠTITUCIONÁLNA KULTÚRA

04.02.2020

Povinný budíček, pevná doba stravovania, nemožnosť uzamknúť si osobné veci, nedostatok súkromia. Aj tieto nedostatky odhalil náš prieskum v zariadeniach pre seniorov, ktorý sme realizovali počas minulého roka. Zamerali sme sa na prostredie a vybavenie zariadení, spôsob, akým je seniorom organizovaný deň, a tiež rešpektovanie ich autonómie a možnosť participácie. Ďalej sme sa sústredili na bezpečnosť a súkromie ubytovaných osôb či poskytovanú starostlivosť. Návštevy zariadení pre seniorov ukázali viaceré zmienené negatívne znaky „inštitucionálnej kultúry“.

V roku 2019 sme vykonali viacero komplexných terénnych návštev v zariadeniach pre seniorov. Prieskum zariadení v teréne nadviazal na prieskum úrovne kontroly zariadení z rokov 2017 a 2018, ktorý ukázal, že kontrol v zariadeniach je nedostatok a sú vykonávané formalisticky.

Najnovšie výsledky z terénneho prieskumu spolu s jednotlivými protokolmi z návštev zariadení budeme rozposielať všetkým zariadeniam pre seniorov, ktorých sú na Slovensku stovky. Som presvedčená, že práve poukázaním na nedostatky spolu s návrhmi riešení môžeme pomôcť zlepšiť aktuálny stav.

Súhrnnú správu z prieskumu v teréne si môžete prečítať TU.

Protokoly z jednotlivých návštev zariadení nájdete spolu so súhrnnou správou TU.  
Zobraziť všetky