VÍTAM VYJADRENIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA, ŽE ODDEĽOVANIE DETÍ OD MATIEK JE NEPRÍPUSTNÉ

28.11.2020

Vítam, že minister zdravotníctva Marek Krajčí sa po opakovanom upozorňovaní z mojej strany, ako aj zo strany občianskej verejnosti, mimovládnych organizácií, ministerstva spravodlivosti či podpredsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny vyjadril, že prax oddeľovania novonarodených detí od matiek je neprípustná.

Ministra som na neprimeranosť tejto praxe upozorňovala v prvej polovici novembra.
Poukazovala som aj na to, že síce existuje postup „Vedenie pôrodu u rodičky so suspektnou/potvrdenou infekciou COVID-19“, v ktorom sa odporúča spoločná izolácia matky a novorodenca u asymptomatických žien a novorodencov, no je potrebné dohliadať na jeho implementáciu.

Ministerstvo zdravotníctva ako orgán štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia má usmerňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a vykonávať dozor nad jej poskytovaním. Mal by prijať také opatrenia, ktoré zabezpečia všetkým pacientom a pacientkam rovný prístup k rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti na celom území SR.

V liste z 12. novembra som ministra okrem iného upozornila aj na zákaz mať pri pôrode sprevádzajúcu osobu v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Verím, že minister zdravotníctva sa bude zaoberať aj týmto problémom.
Zobraziť všetky