VÍTAM ODPORÚČANIA PRACOVNEJ SKUPINY PRI PANDEMICKEJ KOMISII VLÁDY PRI RIEŠENÍ PANDÉMIE V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

01.04.2021

Dlhodobo upozorňujem na problematickosť uzatvárania celých rómskych komunít, a preto vítam aktivitu Odbornej pracovnej skupiny, ktorá sa v tejto veci rozhodla konať a vytvorila Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.


Vyhotovený materiál sumarizuje odporúčania na zníženie epidemických rizík špecificky vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám. Odporúčania pomôžu samosprávam pri plánovaní efektívnych a citlivých kontrolných opatrení a intervencií. Schválený materiál radí samosprávam, aby okrem iného sledovali informácie o potvrdených nových prípadoch, mapovali prípadné prekážky brániace dodržiavaniu domácich karantén, nastavili intenzívnejšiu zdravotnícku podporu a ďalšie odporúčané kroky. Prečítajte si kompletný materiál.
Karantenizácia celých rómskych komunít má diskriminačný charakter a chýba jej odôvodnenie aj časové vymedzenie. Slovensko v tomto prípade podľa Agentúry Európskej únie pre základné práva ako jediná krajina v druhej vlne pandémie naďalej karantenizuje celé rómske komunity a selektuje takto svojich občanov a občianky.

Verím, že podobné iniciatívy odborníkov a odborníčok pomôžu obmedziť selektívne opatrenia, ktoré znevýhodňujú marginalizované skupiny. Povzbudzujem preto samosprávy, aby Odporúčaný postup prijali a prispeli tak nie len k zmierňovaniu šírenia vírusu v rámci rómskych komunít, ale zároveň sa postavili za dodržiavanie ich ľudských práv.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky