VÍTAM, ŽE GP PRESKÚMALA ZÁKONNOSŤ OPATRENÍ VYDÁVANÝCH ÚVZ

07.10.2020

Oceňujem, že generálna prokuratúra preskúmala a zhodnotila zákonnosť opatrení, ktoré vydával Úrad verejného zdravotníctva počas prvej vlny pandémie. Zdieľam názor, že prijímané opatrenia sú problematické a v máji tohto roka som na to listom upozornila generálnu prokuratúru.

Viaceré opatrenia, ktoré boli počas prvej vlny pandémie prijímané, som považovala za problematické, či už išlo o karantenizáciu rómskych osád, vyhradené časy na nákupy pre seniorov, povinnú štátnu karanténu a podobne.

V liste, ktorý som adresovala generálnej prokuratúre, som uviedla, že sa domnievam, že jedným zo základných sporných momentov je kompetencia ÚVZ vydávať opatrenia, ktoré svojim účinkom zasahujú do práv a povinností všetkých občanov a občianok pre potreby riešenia krízovej situácie.

Tiež som upozornila, že vyhlásením núdzového stavu vládou dochádza nielen k rozšíreniu hraníc, v rámci ktorých možno zasahovať do základných práv a slobôd za účelom riešenia tejto situácie, ale tiež aj k udeleniu výlučného poverenia vláde, aby krízovú situáciu a jej následky riešila a prijímala potrebné opatrenia, rozhodnutia v novo zadefinovanom rozsahu akceptovateľného obmedzovania práv.

Vyslovujem nádej, že na základe upozornenia Generálnej prokuratúry SR dôjde k rámcovému vymedzeniu kompetencií príslušných štátnych orgánov tak, aby sa konečne rozptýlili pochybnosti, ktoré sú predmetom diskusií odbornej verejnosti už od vzniku prvej vlny pandémie.
Zobraziť všetky