V stážovom programe pokračujeme aj na jeseň 2018

15.08.2018

Verejná ochrankyňa práv hľadá študentky a študentov práva so záujmom o základné ľudské práva a slobody.

Je stáž vhodná pre Teba? Áno, ak:

  • študuješ právo v 2. - 5. ročníku,
  • zaujímaš sa o ústavné právo s dôrazom na ochranu základných práv a slobôd,
  • rozmýšľaš analyticky a zároveň kreatívne,
  • máš sociálne cítenie,
  • dokážeš pracovať v tíme.

Čo Ti stáž prinesie?

1.  oboznámiš sa s činnosťou a pôsobnosťou verejného ochrancu práv,

2.  zorientuješ sa v oblasti základných práv a slobôd,

3 . osobne sa stretneš s verejnou ochrankyňou práv na pracovnom obede,

4.  zúčastníš sa na vzdelávacích aktivitách kancelárie a odborných podujatiach organizovaných kanceláriou,

5.  získaš certifikát o absolvovaní stáže od verejnej ochrankyne práv s individuálnym hodnotením,

6.  v prípade obojstranného záujmu možnosť ďalšej spolupráce s kanceláriou (formou platenej stáže alebo absolventskej praxe po ukončení štúdia).

Aké sú podmienky?

  • stáž prebieha v zimnom semestri 2018 (cca 3 mesiace),
  • začíname od septembra 2018 (presný termín nástupu si dohodneme),
  • je potrebné odstážovať aspoň 15 hodín týždenne,
  • stáž je bezodplatná.

Ak chceš aj Ty stážovať u verejnej ochrankyne práv, pošli nám:

1.     žiadosť o absolvovanie stáže,

2.     štruktúrovaný životopis,

3.     súhlas so spracovaním osobných údajov,

4.  krátky motivačný list s odpoveďou na otázku: „Ktoré zo základných práv a slobôd sú v súčasnosti podľa Vášho názoru najviac porušované a prečo?“

a to najneskôr do 9. septembra 2018 na e-mailovú adresu sekretariat@vop.gov.sk označením: „jesenná stáž 2018“ v predmete správy.

Pre urýchlenie komunikácie pripoj aj svoj telefonický kontakt.

 
Zobraziť všetky