VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE:


1. Víťazný návrh do súťaže prihlásila spoločnosť Andrej & Andrej s.r.o., Stupava. 

2. Autorkou návrhu na druhom mieste je MgA. Pavlína Doležalová, Brno, Česká republika. 

3. Tretím v poradí je návrh, ktorý zaslal Mgr.art Jakub Soós, Bratislava.

 

Porota spolu hodnotila 21 ponúk.

Pozrite si poradie hodnotených súťažných prác, v akom sa na základe počtu udelených bodov umiestnili TU.