V SENICI SA OTVORILO ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA PRE ĽUDÍ S ŤZP

22.07.2021

Dnes sa otvorilo nové zariadenie podporovaného bývania v Senici pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Tento typ služby je pre ľudí umiestnených v zariadeniach mimoriadne dôležitý, pretože sa vďaka nemu necítia v zariadení príliš inštitucionálne, ale skôr prirodzene, ako doma. S podporou odborného personálu zároveň môžu žiť samostatnejší život, určovať si program dňa, čas stravovania a využívať príležitosti, ktoré ponúka miestna komunita, či už pracovné, alebo iné a podobne.

Zariadenia podporovaného bývania, ktoré sú založené práve na prirodzenom nažívaní, na Slovensku ešte nie sú rozšírené v takom rozsahu, ako by bolo potrebné. Preto sa teším, že Rohov prinesie svojim klientom a klientkam možnosť bývania a žitia v samostatnosti v maximálnej možnej miere.

S radosťou som prijala pozvanie na slávnostné otvorenie zariadenia podporovaného bývania. O to viac, že s klientkami sme v Kancelárii verejného ochrancu práv dlhodobo v kontakte, keďže pre nás každoročne vyrábajú keramické srdiečka pri príležitosti odovzdávania Ombudsmanského ďakujem, ktoré je vždy na Medzinárodný deň ľudských práv (10. december).

Pred tromi rokmi som so svojím tímom prijímateľky sociálnej služby v Rohove umiestnené v kaštieli aj osobne navštívila. Veľmi sa teším, že zariadenie sa aktuálne nachádza v procese deinštitucionalizácie. Zmena smerom k vytváraniu podporovaného bývania je jednoznačne správnym krokom a som rada, že som mala možnosť byť súčasťou otvorenia tohto zariadenia.

Proces deinštitucionalizácie predstavuje cestu k zabezpečeniu dôstojnosti a slobode pre ľudí, ktorí žijú v zariadeniach.Na obrázku môže byť 3 ľudia, stojaci ľudia a interiér

Foto: TTSK
Zobraziť všetky