V ROKU 2020 NA NAŠICH PROFILOCH NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH NAJVIAC ZAREZONOVALA TÉMA PÔRODNÍCTVA

19.01.2021

V uplynulom roku mali v rámci našej komunikácie na sociálnych sieťach pozornosť najmä naše aktivity súvisiace s pandémiou a prijímanými opatreniami. Štatisticky vás však najviac zaujala informácia o spustení nášho prieskumu zameraného na porušovanie práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Náš príspevok zasiahol takmer 100 000 ľudí a zaznamenali sme viac ako 3 000 vyplnených dotazníkov o skúsenostiach s pôrodom, čo považujeme za pomerne vysoký počet. Uvedomujeme si, že danú problematiku vníma spoločnosť ako dôležitú.

Táto téma sa v posledných rokoch čoraz viac dostáva do pozornosti medzinárodných organizácií (OSN, Rada Európy), ako aj národných inštitúcií na ochranu ľudských práv (napríklad v Českej republike, Maďarsku a v Chorvátsku).

V našom prieskume sme sa zamerali na viaceré oblasti problémov, napríklad rutinnú epiziotómiu či šitie popôrodných poranení bez dostatočnej anestézie. Oba zákroky sú neprípustné. Rutinná epiziotómia, teda vykonávaná bez medicínsky indikovaného dôvodu, predstavuje hrubé zaobchádzanie.

Výsledky prieskumu stále starostlivo a dôkladne vyhodnocujeme a naše závery budú verejnosti známe tento rok. (Edit: Aj z dôvodu vysokého počtu zaslaných dotazníkov, ktoré je potrebné spracovať, predpokladáme, že prieskum bude vyhodnotený v prvom kvartáli roka 2021.)

Ďakujeme, že sa zaujímate o tieto problémy a nie sú vám ľahostajné. Aj vďaka vám získavame potrebné dáta, na základe ktorých môžeme upozorňovať kompetentné orgány na možné porušenie základných práv a slobôd a žiadať nápravu.

Opis fotky nie je k dispozícii.
Zobraziť všetky