VÝROČNÚ SPRÁVU SOM DNES PREZENTOVALA V PLÉNE PARLAMENTU

20.05.2019

Tak, ako som pred niekoľkými dňami (9. mája) informovala o svojich zisteniach Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, poskytla som ich dnes aj plénu parlamentu.

Spolu 16 poslancov a poslankýň som oboznámila, že za minulý rok som skonštatovala 178 porušení základných práv a slobôd v 101 podnetoch. Problematické sú oblasti ochrany práv detí, seniorov a ďalších zraniteľných skupín, napríklad marginalizovaných komunít alebo LGBTI ľudí. Dlhodobo kritickou oblasťou je súdnictvo - ako po iné roky, aj teraz bolo právo na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov opakovane najčastejšie porušovaným právom.

Parlament som informovala, že som sa minulý rok venovala viacerým kľúčovým témam, ktoré kancelária rieši dlhodobo, či už je to prístup k vzdelávaniu a vymanenie sa z generačnej chudoby, ochrana práv detí, policajné postupy, umiestňovanie zadržaných ľudí do nedôstojných vyhradených priestorov či napríklad potreba zriadiť špeciálne výsluchové miestnosti.

Tiež som informovala o dvoch prieskumoch, z ktorých jeden sa zameriava na fungovanie kontrol v zariadeniach pre seniorov a druhý na zmapovanie systému adopcií na Slovensku.

Zároveň som spomenula, že som podala dva návrhy na Ústavný súd a po prvýkrát v histórii úradu som vstúpila do konania pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Otvorila som tiež témy týkajúce sa ženských reprodukčných práv, či už ide o šitie po pôrode bez dostatočnej anestézie alebo nezákonné sterilizácie, ktoré na Slovensku stále nie sú vyriešené.

Výročná správa je dostupná tu: https://bit.ly/2JvgsHT

Dnes si poslanci a poslankyne vypočuli moju prezentáciu, zajtra o nej budú hlasovať.
Zobraziť všetky