VÝROČNÚ SPRÁVU SI DNES V PARLAMENTE VYPOČULA AJ PANI PREZIDENTKA

13.05.2020

Dnes som v pléne parlamentu odprezentovala výročnú správu za uplynulý rok. Veľmi si vážim, že si ma osobne prišla vypočuť aj pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mi vyjadrila podporu ešte minulý rok, keď uviedla, že mojim výročným správam je potrebné venovať viac pozornosti. Oproti minulým rokom bolo dnes plénum plné poslancov a poslankýň a aj niektorých členov vlády.

V situácii, kedy čelíme šíreniu ochorenia COVID-19, som pred samotným odprezentovaním správy považovala za dôležité poslancom a poslankyniam pripomenúť, že aj v týchto náročných časoch musíme dbať na ochranu základných práv a slobôd. Práve kríza spôsobená pandémiou nám ukazuje, aké sú ľudské práva krehké a aké dôležité je ich chrániť. Je potrebné uvedomiť si, že ľudské práva nie sú príveskom, ani pridanou hodnotou, ale najhlbším základom a na ich rešpektovaní je postavený právny štát.

Pri zhodnocovaní mojej činnosti za rok 2019 som spomenula aj niektoré oblasti, ktoré sú pre kanceláriu dlhodobo kľúčové. Príkladom je využívanie nedôstojných vyhradených priestorov na policajných staniciach či nedostatočná nezávislosť policajnej inšpekcie. Upozornila som aj na dlhodobú nečinnosť Slovenského pozemkového fondu. Hovorila som tiež o ochrane práv detí, seniorov, žien, marginalizovaných či prehliadaných komunít.

Problematická je i situácia cudzincov so zamietnutou žiadosťou o udelenie pobytu pre bezpečnostné riziko. Podávatelia nemajú sprístupnené odôvodnenia rozhodnutí, pretože vychádzajú z utajovaných dokumentov. Pre účastníkov konania je však nevyhnutné poznať dôvody zamietnutia, aby mohli účinne obhajovať svoje záujmy, a najmä vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia.

V rámci prezentovania správy som v parlamente upriamila pozornosť aj na právnu úpravu týkajúcu sa poplatkov za komunálny odpad. Keďže zákon dostatočne nechránil deti a vystavoval ich hrozbe exekúcií za dlhy rodičov po dovŕšení dospelosti, obrátila som sa ešte v ‪roku 2017 na Ústavný‬ súd SR. Po dlhodobom upozorňovaní na problém bola v roku 2019 schválená zákonná úprava, ktorá jednoznačne vymedzuje prechod povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad z dieťaťa na jej zákonného zástupcu. Túto zmenu považujem za pozitívny krok k ochrane práv detí.

Poslancov a poslankyne som taktiež informovala o nedostatočnej právnej úprave týkajúcej sa československých dôchodkov. V čase jej schvaľovania som podala zásadné pripomienky, obrátila som sa na ministra práce, na Výbor NR SR pre sociálne veci a následne na prezidenta Slovenskej republiky, aby predmetnú novelu zákona nepodpísal. Napokon však bola prijatá bez zohľadnenia mojich pripomienok. Zákon sa síce upravil, no niektorí ľudia aj naďalej ostali v neprijateľnej situácii, kedy poberajú iba slovenský dôchodok vo veľmi nízkej sume, nedosahujúcej ani výšku životného minima.

V roku 2019 pracovala Kancelária verejného ochrancu práv celkovo s 2825 agendovými písomnosťami. Skonštatovala 130 porušení základných práv a slobôd.

Výročná správa je dostupná online.Foto: Kancelária NR SR
Zobraziť všetky