V PRÍPADE MONIKY TÓDOVEJ ÚRAD PRÁCE PRIJAL NAŠE ODPORÚČANIE

24.10.2019

Sú prípady, kedy sú opatrenia, ktoré navrhujeme, prijímané pomaly alebo vôbec. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave v prípade Moniky Tódovej pochybil a porušil jej právo na súkromie. Po našom preskúmaní jej podnetu a upovedomení úradu o nevhodnosti vykonanej terénnej sociálnej práce, však úrad prijal naše odporúčanie a ospravedlnil sa Monike Tódovej za neprimeraný postup. Ospravedlnenie zo strany úradov v prípade pochybení nie je na Slovensku bežnou praxou, preto vítam, že úrad zareagoval na naše odporúčanie. Zároveň však vidím priestor na cizelovanie obsahovej, ale aj formálnej stránky ospravedlnenia. Viac info tu ->
Zobraziť všetky