V NOVEJ VOĽBE NA ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE SOM NAVRHLA DVE KANDIDÁTKY

05.03.2019

Ku kompetencii navrhovať kandidátov a kandidátky na sudcov a sudkyne Ústavného súdu som pristúpila s plnou vážnosťou a zodpovednosťou v prvej voľbe a urobila som tak aj teraz. Dnes som doručila parlamentu návrhy dvoch kandidátok, o ktorých som presvedčená, že spĺňajú odborné aj morálne kritériá na vykonávanie tejto funkcie a súhlasia so svojou kandidatúrou.

Jednou z nich je Eva Kováčechová, ktorá sa o post ústavnej sudkyne uchádzala aj v predchádzajúcej voľbe. Pôsobila ako riaditeľka Centra právnej pomoci v Bratislave a taktiež sa angažovala v treťom sektore, či už ako právna expertka, lektorka alebo advokátka, čo považujem za veľké plus.

Ďalšou kandidátkou, ktorú som navrhla na odporúčanie Ligy proti rakovine a občianskeho združenia Malá scéna STU, je Katarína Čechová. Okrem toho, že viac ako 34 rokov pôsobí v advokácii, dlhodobo pracuje aj ako konkurzná správkyňa a rozhodkyňa pre medzinárodné spory vo Viedenskom medzinárodnom arbitrážnom centre a na Rozhodcovskom súde Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory. Katarína Čechová je tiež spoločensky aktívna a angažovaná osobnosť, ktorá nezištne pomáha neziskovým organizáciám.

Obe kandidátky považujem za osobnosti s hlbokými odbornými skúsenosťami a vysokým morálnym kreditom, čo z nich robí vhodné uchádzačky o post ústavných sudkýň.

Viac v článku.
Zobraziť všetky