V ŠKOLE V TERNI DOCHÁDZA K SEGREGÁCII, SÚD PROBLÉM NEVIDÍ

01.03.2019

V materskej a základnej škole v Terni dochádza k segregácii vo vzdelávaní. Ľudskoprávna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva sa preto obrátila so žalobou na súd. Súd však žalobu zamietol s názorom, že štát nie je zodpovedný za tento stav. Proti rozhodnutiu súdu sa Poradňa odvolá a navrhne riešiť problém spolu so Súdnym dvorom Európskej únie.

V rámci konania som Okresnému súdu v Prešove poskytla svoje stanovisko v prípade nedodržiavania zákazu všetkých foriem diskriminácie na základnej a materskej škole v Terni. Zdieľala som s ním svoje zistenia, ktoré v tejto problematike dlhodobo monitorujem. Jedným z riešení, ako odstrániť segregáciu, ktorú školský zákon vyslovene zakazuje, je zmena tvorby školských obvodov. Som toho názoru, že zriaďovatelia by ich mali vytvárať predovšetkým tak, aby sa segregácii zabránilo, nie aby v našej spoločnosti pretrvávala.

Viac sa dozviete v reportáži.
Zobraziť všetky