VŠETCI MÁME ROVNAKÉ PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ SÚDNY PROCES A INFORMÁCIE

18.06.2020

Zbytočné prieťahy v súdnych konaniach sú mimoriadne závažným problémom, na ktorý v kancelárii dlhodobo poukazujeme. Minulý rok v septembri som na to upozorňovala aj vtedajšieho ministra spravodlivosti Gábora Gála. Žiadala som ho vtedy o informácie o tom, aká je jeho predstava o riešeniach problému. Odpoveď som nedostala. Pri prezentovaní správy v parlamente mi niektorí poslanci a poslankyne vyčítali, že napriek tomu, že najčastejšie konštatujem porušenie práva na spravodlivý súdny proces, venovala som tejto problematike iba 1,5 strany v správe. Počítala som s tým, že tému otvorím s novým vedením ministerstva.

Dnes som v Kancelárii verejného ochrancu práv privítala ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú s jej kolegami. Na pracovnom stretnutí sme sa zaoberali predovšetkým zmieňovanou problematikou. Pani ministerku som informovala, že každoročne konštatujeme najvyšší počet porušení práv zbytočnými prieťahmi v súdnych konaniach. V niektorých prípadoch sa v dôsledku prieťahov natiahnu aj na dlhé roky. Napríklad v minulom roku sme sa v kancelárii zaoberali prípadom týkajúcim sa dedičského konania, ktoré bolo začaté v roku 1996, a teda trvá už viac ako 20 rokov.

Na stretnutí som sa zaujímala o to, aké riešenia ministerstvo plánuje realizovať. Pani ministerka ma informovala o viacerých opatreniach týkajúcich sa prekreslenia súdnej mapy, ktoré plánuje presadiť na zlepšenie situácie. Zároveň prisľúbila detailné informácie ako odpoveď na môj list adresovaný ešte bývalému ministrovi spravodlivosti.

Okrem prieťahov sme otvorili aj tému ochrany práva na informácie. Upozornila som na niektoré prípady porušenia základných práv, kedy občanom a občiankam neboli dostatočne sprístupnené informácie vyžiadané na základe infozákona. Každý a každá z nás však má právo na sprístupnenie informácií v medziach zákona a je potrebné odstraňovať porušovanie tohto práva.

Teší ma zhoda v myšlienke, že ide o zásadné problémy, ktoré si vyžadujú dostatočnú pozornosť a prijatie účinných opatrení. Pre fungovanie justície je garancia práva na spravodlivý proces a informácie kľúčová.
Zobraziť všetky