UZATVÁRANIE OSÁD SVEDČÍ O NAŠOM POSTOJI K RÓMOM A RÓMKAM

06.03.2021

Prijala som pozvanie od novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej na rozhovor o uzatváraní marginalizovaných rómskych komunít.

V rozhovore som okrem iného uviedla, že „je potrebné, aj v rámci celoplošnej karantény, ohradenia komunity, vytvárať také pravidlá hry, aby aj negatívne osoby mali zabezpečené ochranu svojho zdravia. Nie je možné ohradiť osadu s tým, že sa tam covid s tým vysporiada sám."

Pozrite si celý rozhovor o tom, prečo zatvárame celé osady, čo odhalila pandémia o našom vzťahu k vylúčeným rómskym komunitám či o vplyve na deti, ktoré už mesiace nemajú žiadny prístup k vzdelávaniu.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, sediaci ľudia a interiér
Zobraziť všetky