Ústavný súd o podaní verejnej ochrankyne práv

07.03.2014

"Zatiaľ som sa podrobne neoboznámila s dôvodmi, pre ktoré väčšina sudcov Ústavného súdu zaujala toto právne stanovisko, teda neviem, čím sa riadila ich právna úvaha. Rada sa s týmito argumentami oboznámim a potom sa k nim budem môcť aj bližšie vyjadriť.

Rozhodnutie Ústavného súdu samozrejme rešpektujem. Môj právny názor však vychádza z presvedčenia, že verejný ochranca práv, v zmysle ústavy ale aj príslušného zákona,  je oprávnenou osobou na podávanie návrhov na začatie konania o súlade s ústavou.

Podľa zákona o verejnom ochrancovi práv, ten môže konať buď na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Ak sa teda pri svojom konaní, a je jedno, na základe ktorého z týchto dvoch dôvodoch ho začal, dopracuje k názoru, že sú pochybnosti o tom, či niektoré ustanovenia zákona sú v súlade s ústavou, tak si myslím, že má nielen oprávnenie, ale možno až povinnosť obrátiť sa na Ústavný súd, pretože podstatou jeho návrhu je to, že ide o ochranu základných práv a slobôd. Som presvedčená tiež o tom, že je len otázkou času, že sa to preklopí, a že tento dnes menšinový právny názor sa raz stane väčšinovým.

Podnety, ktoré sa týkajú tejto otázky, dostávame pravidelne. Takže ak má byť dôvodom rozhodnutia Ústavného súdu to, že som sa naň neobrátila na základe konkrétneho podnetu, tak aj to je len otázkou času, kedy sa v tejto veci na Ústavný súd obrátim znova. Som totiž presvedčená o tom, že tento návrh je opodstatnený, a ak ide len o procedúru, tak ide vlastne aj o to, akú pôsobnosť je Ústavný súd svojim výkladom ochotný umožniť verejnému ochrancovi práv," uviedla verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vo svojom stanovisku k rozhodnutiu Ústavného súdu o jej podaní, ktoré sa týkalo zákona o pobyte cudzincov.

Odborníka na ústavné právo Mariána Gibu prekvapilo, že sa Ústavný súd SR  odmietol zaoberať návrhom ombudsmanky preskúmať, či je zákon o pobyte cudzincov v súlade s ústavou.
Celú agentúrnu správu si môžete prečítať TU

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna odmietol návrh verejnej ochrankyne práv o nesúlade zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR  z dôvodov podania zjavne neoprávnenou osobou.
Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová pritom v samotnom podaní upozorňovala na skutočnosť, že zákon predpokladá, že má možnosť predkladať návrhy na ÚS aj z vlastnej iniciatívy bez toho, aby bol vo  veci podaný podnet.
Viac informácií o rozhodnutí Ústavného súdu SR si môžete prečítať TU
Zobraziť všetky