Ústavný súd kritizuje pozbavovanie spôsobilosti na právne úkony

14.01.2013

Ústavný súd Slovenskej republiky vydal prelomové rozhodnutie, ktorým vyhovel sťažnosti proti pozbaveniu spôsobilosti na právne úkony. Podľa ÚS SR totiž došlo k porušeniu práva sťažovateľa na súkromný a rodinný život, práva na spravodlivý proces a práva na rovnosť pred zákonom.

Ide o prvé rozhodnutie ústavného súdu, ktoré sa týka problematickej oblasti pozbavovania spôsobilosti na právne úkony osôb s duševným postihnutím. Ústavný súd zdôraznil, že zdravotné postihnutie, ako aj práva ľudí so zdravotným postihnutím, sa vnímajú odbornou verejnosťou v súčasnosti odlišne ako v minulosti. Už nie je primárny medicínsky prístup, ale do popredia vystupuje povinnosť zachovať dôstojnosť každého ľudského života, vrátane slobody rozhodovať sa. V tomto kontexte je potrebné chápať aj zásahy do spôsobilosti na právne úkony.

Viac informácií o tomto konkrétnom rozhodnutí nájdete v tlačovej správe TU.

O navrhnutej reforme opatrovníctva si môžete viac prečítať TU.
Zobraziť všetky