ÚSPEŠNÉ RÓMKY A RÓMOV SI TREBA VŠÍMAŤ

08.04.2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov (8.apríl) zorganizovala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v spolupráci so združením IN MINORITA vernisáž spojenú s premietaním krátkych dokumentárnych filmov o úspešných rómskych ženách. Podporí tak putovnú výstavu projektu "Občianska participácia rómskych žien", ktorá po vystavení v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv bude inštalovaná v Národnej rade Slovenskej republiky.

Ženy z marginalizovaných rómskych komunít sú vo všeobecnosti vystavené viacnásobnému znevýhodneniu. Mnohé pochádzajú z nepodnetného prostredia a často sú znevýhodnené v prístupe k vzdelaniu a pre svoju farbu pleti sú väčšinovou spoločnosťou diskriminované a majú mimoriadne sťažený prístup na trh práce. Preto považujem za potrebné realizovať také aktivity, ktoré podporujú rovnosť príležitostí a spoločenské uznanie pre ne,“ hovorí Jana Dubovcová. Verí, že zverejnenie individuálnych príbehov poukáže na problémy, s ktorými sa rómske ženy bežne stretávajú v našej spoločnosti a že sa otvorí celospoločenská diskusia na túto tému.

Viac informácií o podujatí nájdete v tlačovej správe v sekcii zverejnených vyhlásení verejnej ochrankyne práv  TU.


Výstavu otvorili verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a kurátorka výstavy Zuzana Kumanová.

Huslistka Barbora Botošová naživo zahrala rómsku hymnu.

Na vernisáž prišli aj poslankyňa Magdaléna Vášáryová, zástupca veľvyslanca americkej ambasády v SR Norman Thatcher Scharpf a Oľga Gyárfášová z Inštitútu pre verejné otázky.

Jednou z úspešných rómskych žien je aj spisovateľka Zdenka Mahajová, ktorá sa vernisáže zúčastnila osobne. Na fotografii zľava: verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, spisovateľka Zdenka Mahajová a kurátorka výstavy Zuzana Kumanová.

Súčasťou programu bolo aj premietanie dokumentov o úspešných rómskych ženách, Zdenka Mahajovej a sestre Atanázii. Filmy predstavili ich autorky, mladé režisérky Vladimíra Hradecká a Paula Ďurinová.
Zobraziť všetky