UPLYNULO OSEMDESIAT ROKOV OD VYDANIA ŽIDOVSKÉHO KÓDEXU

09.09.2021

Dňa 9. septembra 1941 vošlo do platnosti kruté nariadenie, ktorým sa ponižujúco a nedôstojne obmedzili práva Židov a Židoviek. Podľa Židovského kódexu im boli upierané viaceré občianske, náboženské i spoločenské práva. Nemohli vykonávať mnohé činnosti, napríklad lekársku či advokátsku činnosť, verejné služby a podobne, boli im odňaté volebné práva, obmedzili sa ich možnosti uzatvárať manželstvá s ľuďmi, ktorí neboli Židia. Medzi absurdnými zákazmi boli napríklad aj zákaz loviť ryby či riadiť slovenské motorové vozidlo. Kódex však obsahoval oveľa viac obmedzujúcich nariadení, práva ľudí židovského pôvodu boli oklieštené prostredníctvom až 270 paragrafov.

Po osemdesiatich rokoch prikročila vláda Slovenskej republiky k ospravedlneniu za znenie Židovského kódexu, čo možno vnímať ako dôležitý odkaz v symbolickej rovine.

Obete holokaustu sa nesmú vytratiť z našich spomienok. Preto sme si ich dnes počas Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia pripomenuli položením venca na mieste bývalej synagógy na Rybnom námestí v Bratislave a položením kamienka v Múzeu holokaustu v Seredi.

Nezabúdajme, že nenávisť, rasizmus, antisemitizmus a ďalšie prejavy neznášanlivosti viedli v histórii k tragédii neuveriteľných rozmerov. Uprednostňujme rešpekt k hodnotám demokracie a právneho štátu a k ľudským právam každého človeka bez rozdielu.

Na obrázku môže byť 1 osoba, stojaca osoba a vonku
Zobraziť všetky