Ukončenie výberového konania na mediálnu stáž

13.06.2014

Kancelária verejného ochrancu práv ukončila výberové konania v novom projekte stáží na referáte pre mediálnu a komunikačnú stratégiu pre študentov škôl humanitného zamerania, ktorí sa zaujímajú o médiá a komunikáciu. Všetkým, vyše 70 uchádzačom a uchádzačkám, ktorí sa prihlásili do deadlinu 1.júna 2014, veľmi pekne ďakujeme za prejavený záujem.

Vzhľadom na veľký záujem sa Kancelária rozhodla ponúknuť stážové miesto viacerým úspešným uchádzačom a uchádzačkám, ktorí sa v úrade prestriedajú počas leta a jesene. Po ukončení stážista/stážistka dostane doklad o absolvovaní stáže s jeho/jej individuálnym hodnotením a pracovné odporúčanie ombudsmanky Jany Dubovcovej do ďalšieho kariérneho života.
Zobraziť všetky