UKONČIME NEVIDITEĽNOSŤ ĽUDÍ BEZ DOMOVA

17.06.2020

Ľudia bez domova sú dennodenne vystavení mnohým prekážkam súvisiacim so zabezpečením vlastnej existencie. Pandémia COVID-19 toto ohrozenie ešte znásobila. Zatiaľ čo väčšina z nás sa presunula do svojich domácností, ľudia bez domova ostali na ulici vystavení riziku nákazy a ďalším problémom spojeným so zvládaním okolností, ktoré priniesla koronakríza. Počas nej sa ukázalo, že aj otázka práva na bývanie je pre spoločnosť veľmi zásadná a je potrebné venovať sa jej dôsledne i mimo núdzového stavu.

Mnohí ľudia bez domova sa ocitli v ťaživých, často až bezvýchodiskových životných situáciách. Považujem za dôležité uvedomiť si, že ľudský život je krehký a v podobných kritických situáciách sa môže kedykoľvek ocitnúť ktokoľvek z nás. Zároveň vnímam ako potrebné mať na zreteli, že aj tieto problémy je možné riešiť. Poskytovanie kvalitného poradenstva v teréne a v špecializovaných centrách sú príklady, ako adresovať pomoc a zmierňovať dôsledky, ktorým musia čeliť ľudia bez domova. Ku každému z nich je nutné pristupovať s rešpektom a snahou ponúknuť adekvátne riešenie.
Pomoci tohto typu sa venujú občianske združenia PRIMA a STOPA Slovensko v rámci kampane Ukončime neviditeľnosť. Oceňujem ich snahu aktívne pomáhať a ochraňovať ľudí bez domova počas pandémie či mimo nej. Tento ich prejav solidarity je nesmierne dôležitý a verím, že pretrvá aj naďalej.

Zobraziť všetky