ĽUDSKOPRÁVNE TÉMY MAJÚ SVOJE MIESTO V LETNÝCH ŠKOLÁCH

12.07.2019

Prázdniny sa síce začali, ale akademický život naďalej pulzuje. S radosťou som preto prijala pozvanie na prednášky v rámci troch letných škôl, ktoré sa venovali ľudskoprávnym témam. Počas niekoľkých dní som sa stretávala s mladými ľuďmi, s ktorými som sa porozprávala spolu o 3 z nich, ktoré považujem za mimoriadne dôležité:

1. Rovnosť v práve na súkromie a rodinný život, ktorá pre páry rovnakého pohlavia na Slovensku stále nie je dostatočne zabezpečená.


2. Trvalo udržateľný rozvoj v riadení a kontrole obchodných korporácií, na ktorý je nevyhnutné myslieť v rámci ochrany životného prostredia.


3. Právna kultúra a kultúra ľudských práv.

Veľmi si vážim záujem mladých o témy týkajúce sa ochrany základných práv a slobôd.
Zobraziť všetky