Ľudské práva hrou - aj o tom je práca ombudsmana

13.06.2017

Svoje základné práva a slobody by sme mali poznať nielen my, dospeláci, ale aj tínedžeri a som presvedčená, že aj deti. Aj preto moje kolegyne Katka, Dominika a Radka prijali pozvanie od žiakov 8. ročníka ZŠ Na Bielenisku v Pezinku, s ktorými sa počas občianskej náuky rozprávali o základných právach a slobodách, o tom, ako si svoje práva uplatňovať a o úlohe verejného ochrancu práv pri ich ochrane. Žiakov aktívne zapojili do hry, v ktorej mali možnosť sa vžiť do postavenia rôznych osôb, napr. starších ľudí a  ďalších. Spoločne prišli na to, že aj napriek tomu, že základné práva a  slobody patria rovnako všetkým, pri ich uplatňovaní dochádza k  rozdielom.

V druhej časti stretnutia si žiaci mohli vyskúšať simulované ústne pojednávanie na  úrade, kde polovica z nich zastupovala mesto vo svojom rozhodnutí vystavať obchvat mesta aj za cenu vyvlastnenia súkromných pozemkov, zatiaľ čo druhá skupina hájila práva rodiny, ktorej sa vyvlastnenie pozemku malo týkať, a s ktorým nesúhlasili. Žiaci sa zhostili svojej úlohy podľa našich právničiek výborne a našli férové riešenie prijateľné pre obe strany, v ktorom vlastnícke práva rodiny neboli mestom porušené. Aj o tom je úloha verejného ochrancu práv v spoločnosti.
Zobraziť všetky