Ľudia bez domova nemajú byť neviditeľní, majú rovnaké práva ako všetci ostatní

21.12.2021

Pre ľudí žijúcich na ulici sa začína najťažšie obdobie v roku. Prichádzajúca zima v kombinácii s pretrvávajúcou pandémiou ešte viac zvýrazňuje problémy, ktorým každodenne čelia ľudia, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti často i zhodou okolností, ktoré nemohli ovplyvniť.

Veľmi si preto vážim pôsobenie organizácií, ktoré sa snažia týmto ľuďom podať pomocnú ruku. Jednou z nich je i občianske združenie Prima, ktorému som minulý rok za aktivity zamerané na pomoc ľuďom bez domova udelila Ombudsmanské ďakujem. Okrem terénnej pomoci ľudom na ulici sa snažia aj o osvetovú činnosť a poukázanie na to, že i títo ľudia sú ľudskými bytosťami a občanmi a občiankami so všetkými právami.

Združenie nedávno vytvorilo krátky dokument ako súčasť kampane The European End Street Homelessness, ktorá má upozorniť na problém bezdomovectva v európskych mestách a nájsť efektívne spôsoby, ako pomôcť ľuďom bez strechy nad hlavou.

Spomínaný dokument aj o tom, ako prebieha terénna pomoc občianskeho združenia Prima si môžete pozrieť tu.
Zobraziť všetky