Udeľovanie ocenení verejného ochrancu práv médiám

17.02.2005

Dňa 17. februára 2005 o 11.00hod. sa v Kancelárii verejného ochrancu práv v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení verejného ochrancu práv pre médiá za prínos pri zvyšovaní právneho vedomia v oblasti základných práv a slobôd v Slovenskej republike.
Ocenenia novinárom a zástupcom médií verejný ochranca práv udelil v nasledovných kategóriách:
Regionálne médiá:
redaktor Jaroslav Grűndler, Petržalské noviny, rubrika "Právny servis"
šéfredaktor: Gabriela Baranovičová

Printové médiá - celoplošné:
redaktorka Viktória Stanová, denník Národná obroda, rubrika "SOS"
šéfredaktor: Milan Stanislav
redaktorka Mária Ďurišová, denník Pravda, rubrika "Vyznáte sa"
šéfredaktor: Petr Šabata

Elektronické médiá -celoplošné rozhlasové vysielanie:
redaktorka, moderátorka Zuzana Štukovská, relácia "Rádiožurnál Slovenského rozhlasu"šéfredaktor okruhu Rádio Slovensko: Ján Šmihula

redaktorka, moderátorka Lýdia Mrázová, relácia "Štúdio Kontakt" -Slovenského rozhlasu na okruhu Rádio Slovensko
šéfredaktor okruhu Rádio Slovensko: Ján Šmihula

redaktorka, moderátorka Viera Horáková, relácia "Kontakty" - Slovenského rozhlasu na okruhu Rádio Regina Bratislava
šéfredaktor okruhu Rádio Regina Bratislava: Martin Bartišek

Elektronické médiá - celoplošné TV vysielanie:
Spravodajská televízia TA3
Redakcia domáceho spravodajstva - reportáže z domova s tematikou ochrany práv
riaditeľ Ľubomír Čechovič, šéfredaktor: Peter Celec
redaktori: Benita Žiaková, Ivan Brada
Zobraziť všetky