ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM BY ŠTÁT NEMAL DISKRIMINOVAŤ, ALE VIAC CHRÁNIŤ

12.09.2018

Minulý týždeň som podala návrh na Ústavný súd. Namietam diskriminačnú úpravu, podľa ktorej musia zdravotne postihnutí spĺňať vekové limity, aby mali nárok na príspevok na osobnú asistenciu či auto.

Práva na zabezpečenie nezávislého života, teda možnosti sebarealizácie bez odopierania prístupu a príležitostí, ale aj na začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti predsa musia byť poskytované bez ohľadu na vek.

Ak vás zaujíma naša argumentácia, podrobnosti nájdete v zverejnenom návrhu na webe Ústavného súdu SR: https://bit.ly/2MszgnY

FOTO: Ústavný súd SR
Zobraziť všetky