Účasť zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv na stretnutí s profesorkou psychológie Sally N. Wall na tému: Potrebujem "manželku": roly pohlaví a žien vo verejnom živote.

12.04.2005

Dňa 12. apríla 2005 sa pod záštitou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike konalo stretnutie s profesorkou psychológie Sally N. Wall k problematike postavenia žien vo verejnom živote i v domácnosti. Stretnutia sa zúčastnil i zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv. Prednášajúca oboznámila prítomných s výsledkami štúdie a pozorovaní, ktoré uskutočnila počas svojej psychologickej a pedagogickej praxe. V rámci diskusie sa prítomní venovali porovnávaniu postavenia žien a vnímania aktuálneho stavu ženami samotnými v Spojených štátoch amerických a v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky