Účasť zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv na zasadnutí V. pracovnej skupiny Národného konventu o EÚ

21.04.2005

Dňa 21. 4. 2005 sa zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnil zasadnutia Národného konventu o EÚ - V. pracovnej skupiny - spravodlivosť a súdna spolupráca na tému "Dôsledky prijatia Ústavnej zmluvy na oblasť spravodlivosti a súdnictva", ktoré sa konalo v priestoroch Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave. Zasadnutie sa venovalo problematike významu a účelu fungovania Národného konventu ako dôsledku potreby zohľadňovania záujmov Slovenskej republiky v EÚ, významu súdnictva pri uplatňovaní práva EÚ a komunitárneho práva s dôrazom na konanie, rozhodovanie a judikatúru ESD, potrebu systémových zmien v súdnictve SR, ale aj nízkej dostupnosti prameňov komunitárneho práva na Slovensku.
Zobraziť všetky