Účasť zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv na diskusnom fóre poslucháčov práva "Zväzky ŠTB - Minulosť, teraz (s)právna cesta?"

20.04.2005

Dňa 20. apríla 2005 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo diskusné fórum organizované študentskou organizáciou ELSA v rámci projektu "Zoči - voči" pod názvom "Zväzky ŠTB - Minulosť, teraz (s)právna cesta?". Stanovená téma diskusie bola rozdelená do viacerých okruhov:
- právo na ochranu osobnosti,
- prezumpcia neviny (dôkazná hodnota zväzkov),
- právo na ochranu osobných údajov.

Diskusného fóra sa zúčastnili aj zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorí účastníkov oboznámili s prípadom podávateľa podnetu, ktorý sa obrátil na verejného ochrancu práv vo veci zverejňovania zväzkov ŠTB i s oficiálnym právnym stanoviskom Kancelárie verejného ochrancu práv k uvedenej problematike.
Zobraziť všetky