Účasť zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv na školení organizovanom občianskym združením "Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska"

28.04.2005

Na pozvanie občianskeho združenia "Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska" sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv zúčastnili školenia organizovaného pre členov organizácií združenia z bratislavského kraja pracujúcich s nevidiacimi a slabozrakými, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2005 v Píle, okr. Pezinok.

Prednášky zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv boli tematicky zamerané na:
1. pôsobnosť a kompetencie verejného ochrancu práv v zmysle zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, skúsenosti z praxe;
2. uplatňovanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov;
3. dávky sociálnej pomoci a dávky v hmotnej núdzi.
Zobraziť všetky