Účasť Kancelárie verejného ochrancu práv v projekte vzdelávania dlhodobo nezamestnaných osôb

11.08.2005

Kancelária verejného ochrancu prác sa na základe žiadosti predstaviteľov občianskeho združenia Parlament rómskych osád zapojila prednáškovou činnosťou do projektu pre dlhodobo nezamestnaných, cieľom ktorého je motivácia týchto osôb hľadať si prácu a zvýšiť ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Odborní pracovníci kancelárie tematicky zameriavajú svoje vzdelávacie aktivity na problematiku základných práv a slobôd, ich ochrany a uplatňovania s dôrazom najmä na oblasť hospodárskych a sociálnych práv. V rámci projektu prebehne päť kurzov v Bratislave, na ktorých realizácii sa kancelária bude podieľať.
Zobraziť všetky