U ombudsmana deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu

01.06.2005

V týždni od 30. mája do 3. júna 2005 pripravila Kancelária verejného ochrancu práv viacero akcií zameraných na ochranu a presadzovanie práv detí.

V rámci prvých dní sa verejný ochranca práv a jeho spolupracovníci ako spoluorganizátori zúčastnili vzdelávacieho podujatia "Ľudské práva, práva dieťaťa a ich ochrana" organizovaného pre pedagogických pracovníkov.

Dnes - v stredu 1. júna 2005 na Medzinárodný deň detí vyšla Kancelária verejného ochrancu práv v ústrety všetkým podávateľom tým, že úradné hodiny predĺžila od 08.00hod. do 18.00hod.

Kancelária verejného ochrancu práv dňa 1. júna 2005 organizovala „Deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu“ už po druhýkrát. Tento deň využilo 43 osôb, ktoré sa zaujímali o problémy z oblasti práv detí a rodinného práva, žiadali najmä právne usmernenia v súvislosti s rozvodom manželstva a styku rodičov s maloletými deťmi po rozvode a riešenie sociálnych problémov rodín s maloletými deťmi i časté problémy súdnych prieťahov. Podávatelia prejavovali záujem i o možnosť využitia úradných dní v regiónoch Slovenska. Právnici kancelárie podali právne rady napríklad k problému legalizovania manželstva uzavretého v cudzine, fyzických útokov na syna a ďalej sa budú zaoberať aj prípadom nevydanie rodného listu dieťaťu matky, štátnej občianky SR, narodeného v cudzine. Na Kanceláriu verejného ochrancu práv sa dnes obracali najmä mladí rodičia vo veku do 35 rokov. Kancelária verejného ochrancu práv pripravila pre všetkých účastníkov informačné materiály o právach detí a o činnosti verejného ochrancu práv

Vo štvrtok 2. júna sa stretne verejný ochranca práv s deťmi z Detského domova v Hriňovej a v piatok 3. júna so študentmi Gymnázia na Ul. J. Kollára v Žiari nad Hronom v diskusii o právach dieťaťa v zmysle platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, osobitne s ohľadom na ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa.

V sobotu 4. júna 2005 sa verejný ochranca práv stretne s deťmi z detských domovov v rámci programu DETI DEŤOM organizovaného Detským centrom Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu a Slovenskej humanitnej rady pri príležitosti 25. výročia založenia kolektívu Detského centra a 15. výročia založenia Detského centra- Spoločnosti pre pomoc deťom v SR, odkázaným na náhradnú výchovu.
Zobraziť všetky