U ombudsmana boli dvere dokorán

10.12.2003

Verejný ochranca práv Doc. JUDr. Pavel Kandráč CSc. a právnici jeho kancelárie poskytovali občanom v priestoroch Kancelárie VOP na Nevädzovej ul. č. 5 v Bratislave odborné konzultácie a právne rady, ako pomoc pri ochrane ich základných práv a slobôd až do 20.00 hod. Túto možnosť využilo 211 ľudí, z toho 43 študentov bratislavských gymnázií a Právnickej fakulty UK navštívilo VOP pre záujem o budúce povolanie rozšírenie si vedomostí o základných právach a slobodách ako maturitnej otázky či diplomových prác.

Spolu s Verejným ochrancom práv prijímalo stránky pätnásť právnikov, pričom počas dňa otvorených dverí poskytli právne rady v 142 prípadoch, nepočítajúc desiatky telefonických konzultácií. Občania riešili problémy predovšetkým z oblasti prieťahov súdnom konaní, vlastníckeho práva, reštitúcií, dedičsko-právnych vecí, dôchodkových a sociálnych záležitostí. Po efektívnej informačnej kampani prišli občania až z východného s stredného Slovenska, napríklad z Čiernej nad Tisou, Prešova, či Levíc. Prinášali si so sebou rôzne dokumenty dotýkajúce sa ich podnetov, dokonca aj zvukové a videonahrávky. Najstarší návštevníci otvoreného pracovného dňa mali 90 a 93 rokov, poslední oneskorenci prichádzali po vypočutí hlavných večerných správ tesne pred 20.00 hodinou.
Zobraziť všetky