Týždeň aktivít verejného ochrancu práv

10.12.2004

Od 6. do 10. decembra prebiehal Týždeň aktivít verejného ochrancu práv, zameraný na priblíženie problematiky ochrany práv a slobôd širšej verejnosti a tým zvyšovanie i právneho vedomia občanov, osobitne vo vzťahu k uplatňovaniu práv dieťaťa. Týždeň aktivít začal 1. ročníkom z cyklu "Verejný ochranca práv deťom a mládeži", v rámci ktorého sa verejný ochranca práv stretol so študentami Fakulty výrobných technológií Košickej univerzity v Prešove a študentami stredných škôl v Poprade, Žiari nad Hronom a v Bratislave. V utorok 7. decembra navštívil verejný ochranca práv Detský domov v Novej Bani a v stredu 8. decembra sa zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv stretli s obyvateľmi Domova sociálnych služieb v Báhoni. Vo štvrtok 9. decembra sa Kancelária verejného ochrancu práv organizačne spolupodieľaľa na medzinárodnej konferencii "Výchova k ľudským právam v boji proti diskriminácii", kde zabezpečovala 2. panel konferencie pod názvom: "Úloha ombudsmana na formovaní právneho vedomia verejnosti". Vyvrcholením týždňa aktivít bol piatok 10. decembra -Medzinárodný deň ľudských práv, kedy sa realizoval druhý ročník akcie "U ombudsmana dvere dokorán".
Zobraziť všetky